TIỀN THƯỞNG KHIẾU NẠI

Table of Contents

Chi tiết:

Nếu bạn phát hiện CSKH chúng tôi có những hành vi sau đây:

– Sử dụng ngôn từ công kích, lời lẽ cố ý khiêu khích người khác.

– Bịa đặt và phổ biến thông tin sai lệch, lừa đảo,…

=> Bạn vui lòng chụp lại hình ảnh nội dung cuộc trò chuyện đó và cung cấp thời gian cũng như tên của CSKH cho chúng tôi.

Cách thức khiếu nại:

– Hội viên cần gửi các hình ảnh bằng chứng cuộc hội thoại đến Gmail của PQ88 

    📧 admin@

 PQ88 sẽ xác minh và xử lý thông tin khiếu nại của bạn

– Lưu ý: Bạn cần liên hệ với chúng tôi trong vòng 48 giờ kể từ khi phát sinh vấn đề, nếu không sẽ không thể hỗ trợ xử lý.

>>THAM GIA SÒNG BÀI TRỰC TUYẾN PQ88 NGAY BÂY GIỜ<<